با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمان تعیین شده جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال اول ۹۲-۹۳ از روز شنبه مورخ ۹۲/۰۹/۱۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۹/۲۷ می باشد. دانشجویان محترم در بازه زمانی تعیین شده به سایت دانشکده مراجعه نموده و نسبت به انجام ارزشیابی و اطمینان از تایید آن اقدام نمایند. ارزشیابی برای کلیه دروس باید انجام شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان رویت نمرات نیمسال مربوطه وجود نخواهد داشت.

با تشکر