با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۵۴۰۱/۳۳۹۳۴ مورخ ۲۶/۸/۹۲ شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در خصوص فراخوان طرح های تحقیقاتی و پژوهشی جهت استحضار و اقدام لازم تقدیم می گردد.

باتشکر


برچسب ها فراخوان