از اینجا میتوانید جدول زمان بندی جلسات دفاع را دریافت کنید :‌

دفاعیه تیرماه ۹۷