قابل توجه دانشجویان گرامی

دوره های آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

EBSCO شنبه ۱۳۹۴/۸/۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

WILEY سه شنبه ۱۳۹۴/۸/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲

جهت ثبت نام به بخش نشریات و پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده های فنی مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۲۰۸۹۸۰۸ تماس حاصل فرمایید. هم چنین ثبت نام از طریق ایمیل کتابخانه  library@ece.ut.ac.ir  نیز مقدور می باشد. قابل ذکر است گواهی شرکت در کارگاه آموزشی نیز صادر خواهد شد.

کتابخانه مرکزی پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران