فایل شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی برای اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی در خارج از کشور در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ جهت دانلود قرار گرفت. برای دانلود روی این لینک کلیک کنید.


برچسب ها بورس دکترا