(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

شهریه دوره جهت دانشجویان دانشگاه تهران(ریال)

ظرفیت

تاریخ و ساعت  پیشنهادی

مدت دوره

نام کارگاه

ردیف

۱۰۰،۰۰۰

۴۰ نفر

شنبه ۱۵/۰۷/۹۶

ساعت ۱۲ الی ۱۴

۲ ساعت

آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی دانشگاهی و آموزش استفاده ازآنها

۱

۱۰۰،۰۰۰

۴۰ نفر

شنبه ۲۹/۰۷/۹۶

ساعت ۱۲ الی ۱۴

۲ ساعت

آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی دانشگاهی و آموزش استفاده ازآنها

۲

۴۰۰،۰۰۰

۲۵ نفر

چهارشنبه ۰۳/۰۸/۹۶

ساعت ۱۳ الی ۱۷

پنج شنبه ۰۴/۰۸/۹۶

 ۹ الی ۱۳

۸ ساعت

آیین نگارش مقاله های علمی-پژوهشی،علمی-مروری،علمی-ترویجی

۳

۲۰۰،۰۰۰

۲۵ نفر

چهارشنبه ۱۰/۰۸/۹۶

ساعت ۱۳ الی ۱۷

۴ ساعت

آیین نگارش و تهیه مقاله هایISI

۴

۳۰۰،۰۰۰

۲۵نفر

چهارشنبه ۲۴/۰۸/۹۶

ساعت ۹ الی ۱۲

و ۱۳ الی ۱۶

۶ ساعت

طراحی انواع پرسشنامه های پژوهشی

۵

جهت پیش ثبت نام به بخش امانت کتابخانه مراجعه نموده و یا در خواست خود را به ایمیل ذیل ارسال فرمایید:

englib2@ut.ac.ir