بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی رشته مهندسی پردیس فنی رسانیده می شود :

جهت اخذ دروس پروژه – کارآموزی در نیمسال تابستانی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ لازم است مراحل زیر را به انجام رسانند.

   مرحله اول : 

   از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ  ۹۷/۲/۱ لغایت پایان وقت اداری (ساعت ۱۶ ) روز چهارشنبه مورخ  ۹۷/۳/۲ نسبت به ثبت درخواست کارآموزی  از طریق منوی پیشخوان خدمت   و مراحل تائید آن اعم از : تائید سرپرست محترم کارآموزی دانشکده ، تائید کارشناس محترم آموزش دانشکده و تائید کارشناس محترم دفتر ارتباط با صنعت اقدام لازم به عمل آورند.

   مرحله دوم : 

   از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ  ۹۶/۳/۱۹ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه مورخ  ۹۶/۳/۲۳ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی  — پروژه خود در سیستم جامع اقدام نمایند.

   لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد ، به منزله انصراف از درخواست دانشجو می باشد .

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی