قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه دانشجویانی که هنگام انتخاب واحد با خطای "عدم رعایت حداقل تعداد واحد" مواجه می شوند و نمی توانند واحدهای انتخابی خود را ثبت نموده یا در لیست انتظار دروس دیگر قرار گیرند به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده (آقای دکتر عطایی) مراجعه نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده
1397/11/2