اطلاعیه مصاحبه دکتری ورودی سال ۹۸

آگهی مصاحبة داوطلبان دورة دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ورودی 98 در دانشگاه تهران

مصاحبة این داوطلبان مطابق جدول زیر در محل ساختمان جدید مهندسی مکانیک واقع در پردیس شمارة 2 دانشکدة فنی (خیابان کارگر شمالی بعد از تقاطع جلال آل احمد) برگزار خواهد شد.

(ترتیب اسامی داوطلبان برای مصاحبه متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.)

گرایش

تاریخ مصاحبه

ساعت

طراحی کاربردی (گرایش مکانیک جامدات)

دوشنبه

20 خرداد ماه 98

8:30

مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک

دوشنبه

20 خرداد ماه 98

14:00

طراحی کاربردی (گرایش دینامیک،کنترل و ارتعاشات)

سه شنبه

21 خرداد ماه 98

8:30

ساخت و تولید

سه شنبه

21 خرداد ماه 98

8:30

تبدیل انرژی

سه شنبه

21 خرداد ماه 98

8:30 و 14:00

داوطلبان گرامی باید در هنگام مصاحبه مدارک زیر را همراه داشته باشند:

- تصویر مدارک بارگذاری شده در سامانه گلستان دانشگاه تهران

- تائیدیه الکترونیکی ثبت نام

شماره تلفن پاسخگویی 88337123-021