قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97

قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، اخذ درس سمینار فقط در نیمسال اول یا دوم تحصیلی دانشجویان مجاز است. بنابراین دانشجویان ورودی 97 موظفند درس سمینار را در این نیمسال اخذ نمایند و امکان اخذ این درس در نیمسال های آتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

تحصیلات تکمیلی دانشکده

1397/11/2