دعوت به تدریس در کلاس‌های تقویتی

                                                     دعوت به تدریس در کلاس­های تقویتی

دفتر شاهد و ایثارگران پردیس فنی در نظر دارد در اردیبهشت ماه سال جاری در دروس استاتيك، مقاومت مصالح 2 و ديناميك کلاس­های تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار نماید. از دانشجویانی که مایلند در این کلاس­ها تدریس نمایند دعوت می­شود برای هماهنگی به دفتر معاونت دانشکده (سرکار خانم زنجانی) مراجعه نمایند.