اطلاعیه دفاع پروژه کارشناسی در شهریور ۹۸
قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي

مهلت تحویل فرم اعلام وصول پروژه‌كارشناسي (فرم شماره دو) در ترم تابستان، شنبه 98/06/23 و زمان دفاع از پایان نامه ها 98/06/26 و98/06/27 (طبق برنامه زمان بندی) می باشد. بنابراین لطفا فرم کامل شده شماره دو خود را به همراه پرینت ایمیل ارسالی به اساتید گروه داوری تا تاریخ فوق، به دفتر معاونت (خانم زنجانی) تحویل دهید.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی