Administrative Affairs and Support

مقدمه

از بدو ایجاد این مسئولیت هدف از آن ایجاد ارتباط بین دانشکده با دانشگاه (پردیس) به جهت انجام امور در زمینه های مختلف از قبیل انجام مکاتبات و صدور درخواست ورود و خروج و رسیدگی به امور خدماتی و ... بوده است.

همکارانی که تاکنون در این امر ما را یاری نموده اند:

1- جناب آقای عباس خادم

2- جناب آقای علی کریمی

و مسئول حال حاضر امور عمومی دانشکده آقای علی قدیری می باشد.

محل حضور ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی مکانیک اتاق 704

شماره تماس:

داخلی 9911   

همراه 09211125694

ایمیل alighadiri@guest.ac.ir 

علی قدیری 


در این حوزه کلیه فعالیتهای زیر صورت می پذیرد:

  • خدمات فنی و تاسیسات شامل سرویس آسانسورها، برق ساختمان، آب و فاضلاب، تهویه، موتور خانه، زیرساختهای مرتبط با شبکه و اینترنت و موارد مشابه

  • صدور مجوزهای لازم جهت خرید های مورد نیاز دانشکده

  • تامین فضاهای مناسب با نیاز دانشکده (دفتر اساتید، آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، سالن مطالعه آزاد دانشجویان، شرکتهای دانش بنیان)

  • ساماندهی و مدیریت و پشتیبانی همایشها، کنفرانس ها، سخنرانیهای علمی و رویدادهای مربوط به دانشکده

  • ساماندهی و مدیریت منابع انسانی شامل کارمندان، نیروهای امریه و نیروهای خدماتی

  • خدمات عمومی شامل نظافت و حفاظت