قابل توجه دانشجویان دانش‌آموخته پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۷

قابل توجه دانشجوياني كه ­دانش­آموختۀ پایان سال تحصيلي

۹۷-۹۶ شناخته مي­شوند

این دانشجویان تا تاريخ ۱۰/‏۱۰/‏۹۷ فرصت دارند

.تا برای انجام امور تسويه حساب به ادارۀ آموزش و تحصيلات تكميلي پرديس فنی (ساختمان مرکزی پردیس 2) مراجعه نمايند

.در صورتعدم مراجعه، اسامی این دانشجويان برای شرکت در جشن دانش­آموختگی اعلام نخواهد شد