دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

شکل دهی و مواد

یکی از مهمترین فرآیند‌های تولید قطعات صنعتی شکل دهی فلزات است که در این فرآیند فلزات با قرار گرفتن در دماهای بالا وارد ناحیه پلاستیک شده و ...

شکل دهی و مواد چیست؟ اخبار گرایش آزمایشگاه های شکل دهی و مواد اعضا را بشناسید دروس گرایش

شکل دهی و مواد چیست؟

یکی از مهمترین فرآیند‌های تولید قطعات صنعتی شکل دهی فلزات است که در این فرآیند فلزات با قرار گرفتن در دماهای بالا وارد ناحیه پلاستیک شده و به شکل قالب محصور در می‌آیند .در این فرآیند کنترل پارامترهایی همچون نرخ کرنش و دما بسیار مهم می‌باشد. از مهمترین فرآیند‌های شکل دهی می‌توان به نورد، فورج، اکستروژن و کشش اشاره کرد. همچنین این قطعات از موادی با خواص متفاوت تولید شده‌اند. برای انتخاب بهترین قطعه باید خواص مکانیکی مورد نظر تعیین شده و با کنترل فرآیند های تولیدی و موادی به این خواص مطلوب دست یافت. هدف گرایش شکل دهی و مواد بررسی این فرآیند‌هاست.

آزمایشگاه های شکل دهی و مواد

اعضا را بشناسید