نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"اطلاعیه‌ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ‌1401-1400‌"

"اطلاعیه‌ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ‌1401-1400‌"


 

 

دانشجویان گرامی کارشناسی که قصد ارسال پرونده‌ی خود جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 را دارند، پس از مطالعه‌ی شیوه‌نامه‌ی پیوست فرم تقاضای پذیرش استفاده از سهمیه‌ی استعدادهای درخشان (فرم پیوست شده است) را تکمیل نموده و مطابق دستورالعمل شیوه‌نامه حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه 99 در سامانه بارگذاری نمایند.

 

 

معاونت آموزشی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

 

آگهی و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

فرم تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان

فرم گواهی معدل