نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب جایگاه نهم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در جهان-1

کسب جایگاه نهم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در جهان-1


 

در دهمین رتبه‌بندی سالیانه‌ی دانشگاه‌ها توسط دانشگاه ملی تایوان (NTU Ranking) که به تازگی منتشر شد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق شد برای بار دوم رتبه‌ی نهم جهان در میان دانشکده‌های مهندسی مکانیک را کسب کند. در این رتبه‌بندی که بر اساس فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و انتشار مقالات تنظیم می‌شود دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه MIT امریکا پس از دانشکده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، رتبه‌ی دهم را کسب کرده‌است. در جدول زیر رتبه‌های اول تا بیستم دانشکده‌ها و دپارتمان‌های مهندسی مکانیک جهان را مشاهده می‌کنید.

World Ranking

University

1

Xian Jiaotong University

2

Tsinghua University

3

Shanghai Jiao Tong University

4

Harbin Institute of Technology

5

Beihang University

6

Huazhong University of Science & Technology

7

Dalian University of Technology

8

Northwestern Polytechnical University

9

University of Tehran

10

Massachusetts Institute of Technology

11

Tianjin University

12

Hong Kong Polytechnic University

13

University of Science and Technology of China

14

Zhejiang University

15

Imperial College London

16

King Abdulaziz University

17

Georgia Institute of Technology

18

Central South University

19

National University of Singapore

20

Delft University of Technology

 

Reference

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/BySubject/MechEng

 

رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان براساس نمره‌دهی به عملکرد دانشگاه‌ها به عملکرد فعلی و یازده‌ساله‌ی دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد. در این رتبه‌بندی تعداد مقالات در یازده سال گذشته و کنون، تعداد ارجاع‌ها به مقالات دانشکده در یازده سال گذشته و اکنون، میانگین ارجاع به مقالات، H-index، مقالات HiCI و ضریب اثر Hi  مقالات ژورنال دانشکده، لحاظ می‌شوند.