نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارپردازی

کارپردازی


 

در این حوزه امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شود به این صورت کارپرداز دانشکده پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین اعتبار مربوطه، جهت خرید اقدام نموده و در قبال آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه به حسابداری تحویل می دهد. صحت و کیفیت اقلام خریداری شده بر عهده این بخش است.

مسئول کارپردازی : محمد زورمند

داخلی:61114045-021

ساعات حضور : سه شنبه ها

محمد زورمند