نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارپردازی

 

در این حوزه امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شود به این صورت کارپرداز دانشکده پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین اعتبار مربوطه، جهت خرید اقدام نموده و در قبال آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه به حسابداری تحویل می دهد. صحت و کیفیت اقلام خریداری شده بر عهده این بخش است.

مسئول کارپردازی : محمد زورمند

داخلی:61114045-021

ساعات حضور : سه شنبه ها

محمد زورمند