چگونگی درخواست معافیت تحصیلی

چگونگی درخواست معافیت تحصیلی


 

دانشجویان محترم جهت اطلاع از چگونگی درخواست معافیت تحصیلی به آدرس https://b2n.ir/x84602 مراجعه نمایند در صورت عدم وصول معافیت تحصیلی مجاز به ثبت نام ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ نخواهند بود