نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه


 

1-تاریخچه

    دانشکده مکانیک دانشگاه تهران با سابقه ای بیش از 50 سال یکی از قدیمی ترین دانشکده های پردیس فنی میباشد و همچنین نقش مهمی در پژوهش و توسعه در صنعت کشور ایفا میکند. این دانشکده دارای چندین قطب کشوری و ده ها آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی است.

    آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از معدود آزمایشگاه هایی است که دارای هر دو بخش آموزشی و پژوهشی میباشد. این آزمایشگاه در راستای اهداف دانشکده مهندسی مکانیک به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان این دانشکده و در صورت درخواست به سایر گروه های آموزشی و دانشکده ها مبادرت مینماید.

در راستای ارائه خدمات آموزشی، این ازمایشگاه هر ترم پذیرای دانشجویان این دانشکده برای جهت ارائه درس آزمایشگاه مقاومت مصالح میباشد.

2-دستگاه های موجود

در راستای ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی، بخش پژوهشی این آزمایشگاه با سابقه ای حدودا 25 ساله در زمینه انجام آزمایشات بر روی مواد مختلف، با دستگاه ها و تجهیزات موجود خود به ارائه خدمات به دانشجویان این دانشکده و درصورت درخواست به سایر گروه های آموزشی و دانشکده ها میپردازد. این آزمایشگاه همچنین با اختیار داشتن دستگاه های مدرن خود قادر به ارائه خدمات پژوهشی و صنعتی به بخش صنعت و سایر دستگاه ها در صورت درخواست ایشان خواهد بود.

مهمترین دستگاه های موجود مورد استفاده به شرح ذیل میباشد:

1- دستگاه تست خستگی، کشش، فشار و خمش هیدرولیکی Instron 8502

2- دستگاه تست کشش و فشار مکانیکی Instron 4208

3- دستگاه تست خستگی پیچشی MT3012-TERCO

4- دستگاه تست پیچش پلاستیک STS-50 SANTAM

5- دستگاه پولاریسکوپ برای تست سنجش تمرکز تنش به روش تجربی

6- دستگاه تست ضربه به روش ایزود W&T- AVERY

7- دستگاه تست ضربه به روش شارپی Schopper

8- دستگاه تست کمانش SBA-140 SANTAM