نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


 

معاونت اداری- مالی دانشکده مهندسی مکانیک 1394 تشکیل و پایه‌ریزی گردید. این معاونت به همراه هیات اجرایی دانشکده وظیفه ساماندهی و مدیریت کلیه امور اجرایی و مالی دانشکده مهندسی مکانیک را بر عهده دارند. در حال حاضر دکتر موسی آیتی سمت معاون اداری- مالی را عهده دارد است. با توجه به گستردگی فضای آموزشی و پژوهشی (32500 متر مربع) و تعداد دانشجویان و همچنین با توجه به برنامه راهبردی دانشکده (افق 1404) و اهداف تعیین شده تا سال 1404 وظایف  متعددی برعهده این معاونت می‌باشد. در ادامه مهمترین وظایف این معاونت ذکر شده است:

 • تعیین راهبردهای دانشکده در راستای تامین منابع مالی پایدار و حرکت در راستای انجام این راهبردها
 • برنامه ریزی برای امور جاری دانشکده و توسعه متوازن بخشهای مختلف
 • مدیریت منابع مالی موجود دانشکده و ایجاد منابع مالی پایدار در راستای راهبردهای برنامه‌ریزی راهبردی افق 1404
 • مدیریت کلیه خریدها و پرداختهای دانشکده
 • حسابرسی و بودجه ریزی منابع مالی دانشکده
 • نگهداری و توسعه زیرساختهای شبکه کامپیوتری، مرکز کامپیوتر، مرکز ابرایانش سیمرغ، سیستمهای تردد و امنیتی، شبکه بیسیم و تلفنها و وبسایت دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه همکاری با شرکتهای بزرگ صنعتی و فعالین بازار کار، در راستای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشکده مهندسی مکانیک
 • تخصیص امکانات و فضای همکاری بین دانشکده مهندسی مکانیک و به اساتید و دانشجویان در راستای ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان و توسعه فعالیتهای صنعتی
 • نگهداری، توسعه فیزیکی محیط آموزشی و پژوهشی مناسب و تلاش در راستاری ایجاد فضا و امکانات آزمایشگاهی 
 • ساماندهی و تامین منابع مالی جهت برگزاری کلیه نمایشگاهها، کنفرانسها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و جشن‌ها در دانشکده مهندسی مکانیک
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی
 • تامین محل استقرار و همکاری با انجمن‌های علمی فعال و تشکلهای متنوع و خلاق دانشجویی و کانون خانه و دانشگاه

 

اعضای هیات اجرایی دانشکده:

هیات اجرایی دانشکده شامل رئیس دانشکده (دکتر کارن ابری‌نیا)، معاون مالی-اداری (دکتر موسی آیتی)، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر مسعود شریعت پناهی) و معاون پژوهشی (دکتر علیرضا ریاسی) است