نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لینک راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه(جدید)

لینک راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه(جدید)


 

لینک راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

 

 


دانشجویان گرامی همچنین می‌توانند فیلم آموزشی تهیه شده توسط آقای دکتر احسان حسینیان را از لینک ذیل دریافت نمایند.

 

https://drive.google.com/file/d/1-S-Ze-DJzuWYuvmRFhhQExm6URN84979/view