نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب علمی

قطب علمی


قطب های علمی مصوب وزارت علوم

 

ردیف           نام قطب                                                                                مسئول                             
1    طراحی و بهینه سازی سازی سیستم های انرژی    

          دکتر مهدی اشجعی

2           مکانیک تجربی هوشمند            دکتر ناصر سلطانی