نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری


 

موضوع: شرط مقالات لازم برای دفاع از رساله

 

طبق مصوبه پردیس دانشکده های فنی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، شرط مقالات لازم برای دفاع دانشجو به یکی از دو صورت زیر است :

1-حداقل یک مقاله مستخرج از رساله، چاپ یا پذیرش شده در مجله معتبر و نمایه شده در Web of Science با درجه کیفی  Q1 یا Q2 به علاوه یک مقاله مستخرج از رساله  تحت داوری در مجله معتبر و نمایه شده در Web of Science  (صحت این موارد باید در زمان دفاع و در کاربرگ پیوست به تایید استاد راهنما و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد)

2- حداقل دو مقاله مستخرج از رساله ،چاپ یا پذیرش شده  در مجله معتبر و نمایه شده در Web of Science با حداقل درجه کیفی  Q4 (صحت این موارد باید به تایید مدیر گروه مربوطه و در زمان بررسی فرم کفایت رساله دانشجو برسد)

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

کاربرگ بررسی مقالات مستخرج از رساله دکتری