نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه ( ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی )

قابل توجه پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه ( ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی )