نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان گروه تبدیل انرژی

قابل توجه دانشجویان گروه تبدیل انرژی


1- دروس مباحث برگزیده در انرژی (گروه 01 و گروه 02) جزء دروس مقطع دکترا تعریف شده است. دانشجویان کارشناسی ارشد میتوانند در چارچوب یکی از دو درس اختیاری مجاز آن گروه، در بازه ثبت نام درخواست آموزشی برای اخذ یکی از این دروس را با تایید استاد راهنمای خود به دفتر معاونت تحویل دهند. لازم به ذکر است دانشجویان فقط می توانند یک درس تحت عنوان مباحث برگزیده در طول دوره اخذ نمایند.

2- طبق نظر گروه محترم تبدیل انرژی، دانشجویان در این نیمسال فقط می توانند یکی از دروس "جریان دو فاز" و انتقال حرارت در جریان دو فاز" را اخذ نمایند.

3- درس "سیستمهای اندازه گیری پیشرفته" مختص دانشجویان گروه تبدیل انرژی  است.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده