نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا


 

با توجه به اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی دانشگاه تهران، دانشجویانی که مایلند در روزهای کاری اسفند ماه ( شامل روزهای 11 تا 14 اسفند) جلسه دفاع از پایان نامه / رساله/ پروپوزال خود را برگزار کنند در صورت داشتن مجوز دفاع می توانند پس از هماهنگی با اساتید راهنما و داور، اقدام به برگزاری جلسه دفاع نمایند. این دانشجویان برای انجام مراحل اداری می توانند در یکی از روزهای دوشنبه 12 اسفند یا دوشنبه 19 اسفند به آقای کریمی( آموزش دانشکده) ( شماره تلفن های 61119910 یا 61119909 مراجعه نمایند.

دانشکده مهندسی مکانیک