نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی


  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی :

توجه به شرایط پیش آمده مهلت ارائه فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی تا روز چهارشنبه سوم اردیبهشت تمدید شد. با توجه به لزوم ارائه غیر حضوری این فرم، لطفا با مشورت با اساتید راهنمای خود فرم را تکمیل و برای اساتید خود ارسال نمایید.اساتید محترم نیز این فرم را تا مهلت تعیین شده از طریق ایمیل به دانشکده ارایه خواهند کرد.