نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اطلاعیه 1)

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اطلاعیه 1)


دروس زیر در این نیمسال به زبان انگلیسی ارائه می شوند:

- انتقال حرارت پیشرفته (تابش) (8106416)

- دینامیک سیالات محاسباتی 1 (8106417)

- مباحث برگزیده در انرژی  (گروه 01) (8106246 – تحت عنوان "بهینه سازی پیشرفته  سیستمهای انرژی")

- تحلیل تجربی تنش (8106083)

- روش اجزای محدود 1 (8106419)

- مکانیک مواد مرکب پیشرفته (8106439)

تحصیلات تکمیلی دانشکده