زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 03-02

زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 03-02


 

به استحضار می‌رساند که زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ از روز شنبه ۱۲/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ لغایت جمعه مورخ ۲۵/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ به مدت دو هفته خواهد بود. لذا، خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

لازم به ذکر است چنانچه دانشجو نسبت به ارزشیابی الکترونیکی کلیه دروس در نیمسال جاری اقدام ننماید مجاز به انتخاب واحد نیمسال آتی نبوده و تا زمان حذف و اضافه نیز نمرات ایشان غیر قابل رؤیت خواهد بود.