نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص درس سمینار و ریاضیات پیشرفته 1 کارشناسی ارشد

در خصوص درس سمینار و ریاضیات پیشرفته 1 کارشناسی ارشد


 

1- کلیه دانشجویان ورودی 98 که در نیمسال قبل درس سمینار را نگذرانده اند باید در این نیمسال درس سمینار را اخذ نمایند. امکان ارائه این درس در نیمسال های آتی برای این دانشجویان وجود ندارد.

2- گروه (01) درس ریاضیات پیشرفته 1 مختص دانشجویان گروه تبدیل انرژی است. کروه (02) این درس مختص دانشجویان گروه طراحی کاربردی و ساخت و تولید است. دانشجویان بیومکانیک می توانند هر یک از این دو گروه را انتخاب نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده