نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص حذف و اضافه واحدها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 99

در خصوص حذف و اضافه واحدها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 99


 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی جدیدالورود تحصیلات تکمیلی می رساند که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص دروس پیشنهادی نیمسال اول دانشجویان، اطلاع رسانی این برنامه قبل از شروع نیمسال، فشردگی برنامه زمانی نیمسال جاری و عدم امکان جبران زمان از دست رفته، و همچنین برگزاری جلسه مستقیم هدایت و راهنمایی دانشجویان با مدیران محترم گروه ها \گرایشهای آموزشی و نهایی شدن درسهای انتخابی،  امکان تغییر دروس در بازه حذف و اضافه برای نیمسال 3991 میسر نمی‌باشد.

                                                                           

 

 

      معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی