نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جهت اطلاع دانشجویان کارشناسی

جهت اطلاع دانشجویان کارشناسی


 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس آمار مهندسی را در نیمسال جاری با سرکار خانم دکتر رضایی گرفته اند امتحان پایان ترم این درس بصورت غیر حضوری در تاریخ(1399/4/15) ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد.

 

دانشکده مهندسی مکانیک