نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه دانشکده مکانیک

تاریخچه دانشکده مکانیک


دانشکده مهندسی مکانیک از جمله اولین گروه های آموزشی است که همزمان با تأسیس دانشکده فنی و دانشگاه تهران در سال 1313 شروع بکار کرده است. در مدت هشتاد و پنج سال گذشته این دانشکده از یک گروه کوچک آموزشی به یک دانشکده بزرگ مهندسی با گروه­ها و گرایش­های متعدد توسعه یافته است. در طی این مدت، رسالت و هدف آموزشی خود را بر پایه پرورش نیروهای متخصص، مجرب و کارآزموده جهت توسعه صنایع کشور و مطابق با نیازها و استانداردهای ملی و بین المللی بنا نهاده است. در این راستا، دانش آموختگان این دانشکده همواره در ردیف برجسته ترین مهندسان و مدیران علمی، فنی و اجرایی کشور بوده اند.