تائید گواهی های آزمون دوره توانمندسازی بسندگی زبان خارجی

تائید گواهی های آزمون دوره توانمندسازی بسندگی زبان خارجی


 

 

به استحضار می‌رساند صرفاً گواهی‌های دوره توانمند سازی بسندگی زبان خارجی که توسط "مرکز سیاستگذاری و نظارت آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای دانشگاه تهران" صادر شده باشد مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه تهران است. این گواهی‌ها که دارای بارکد و کد مجوز می‌باشد، روی کاغذ مخصوص با الگوی استاندارد و مصوب چاپ می‌شود و امکان استعلام صحت از طریق سامانه جامع آموزش‌های کاربردی (eec.ut.ac.ir) وجود دارد.