نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مصاحبۀ داوطلبان شرکت در دورۀ مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با دانشگاه ایندیانا- پردو

آگهی مصاحبۀ داوطلبان شرکت در دورۀ مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با دانشگاه ایندیانا- پردو


 

 

 

با سلام، لطفاً به مطالب ارائه شده در خصوص مصاحبه داوطلبان دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با دانشگاه ایندیانا-پردو که در فایل PDF پیوست آمده است، توجه لازم را مبذول فرمائید.

 

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

 مصاحبۀ داوطلبان شرکت در دورۀ مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با دانشگاه ایندیانا- پردو