نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی دفاع از پروژه کارشناسی در بهمن 98

آگهی دفاع از پروژه کارشناسی در بهمن 98


 

                      

 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

جلسات دفاع پروژه های کارشناسی نیمسال اول 99-98 با دو هفته تاخیر یعنی در روز چهارشنبه 30بهمن 98 برگزار خواهد شد.مهلت تحویل فرم اعلام وصول پروژه های کارشناسی به دفتر معاونت شنبه 26 بهمن 98 خواهد بود.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی