نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی برگزاری غیرحضوری آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک در تابستان 99

آگهی برگزاری غیرحضوری آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک در تابستان 99


 

با توجه به فراهم نشدن زمینه برگزاری حضوری دروس عملی در نیمسال دوم 99-98، این دروس از تاریخ99/4/28 به تدریج و بصورت غیر حضوری ارائه خواهند شد. دانشجویانی که در این نیمسال دروس عملی(آزمایشگاه ها و کارگاه ها) را انتخاب کرده و نسبت به حذف آن اقدام نکرده اند برای آگاهی از زمان بندی و شیوه ارائه مطالب و نحوه ارزیابی، به صفحه آزمایشگاه/ کارگاه مربوطه در سامانه elearn مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا از طریق ایمیل با سرپرست محترم آزمایشگاه/ کارگاه مربوطه تماس بگیرید.

 

آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

1399/4/23

آزمایشگاه دینامیک ماشین

دکتر بهرامی

arash.bahrami@ut.ac.ir

آزمایشگاه سیالات

دکتر چینی

chini@ut.ac.ir

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دکتر دانش مهر

daneshmehr@ut.ac.ir

آزمایشگاه انتقال حرارت

دکتر سجادی

bsajadi@ut.ac.ir

آزمایشگاه ترمودینامیک

دکتر هوشفر

houshfar@ut.ac.ir