اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399

اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399


 

اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در کلیه رشته‌های مهندسی، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام میگردد.

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۹

۲ - ورودی‌های ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹

۳-و رودی‌های ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹

۴ - ورودی‌های ۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز دو شنبه مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۹

 

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

پردیس دانشکده های فنی