نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیۀ کارآموزی تابستان 99 (شمارۀ 3)

اطلاعیۀ کارآموزی تابستان 99 (شمارۀ 3)


 

 

1- دانشجویانی که محل کارآموزی آن­ها یکی از آزمایشگاه­های پژوهشی یا آموزشی دانشکده تعیین شده است باید تا تاریخ 99/4/14 ضمن مراجعه به سایت TalentCoach و انتخاب "شرکت آزمایشگاه­های دانشکدۀ مهندسی مکانیک" به عنوان محل کارآموزی خود، رزومۀ خود را بارگذاری نمایند.

 

2-  دانشجویانی که محل کارآموزی آن­ها یکی از شرکت­ها/ واحدهای صنعتی خارج از دانشگاه تعیین شده است باید تاریخ 99/4/14 ضمن مراجعه به سایت TalentCoach و انتخاب "شرکت­های همکار دانشکدۀ مهندسی مکانیک" به عنوان محل کارآموزی خود، رزومۀ خود را بارگذاری نمایند. این دسته از دانشجویان باید در انتهای رزومۀ خود نام شرکت/ واحد صنعتی تعیین شده را نیز قید کنند. معرفی نامۀ این دانشجویان از سوی دفتر ارتباط با صنعت پردیس فنی صادر و از طریق ایمیل به آنان ارسال خواهد شد.

استاد کارآموزی هر دو گروه یاد شده از سوی دانشکده تعیین شده و به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند بالا یا نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با آقای مهندس حسینی نهاد (09216540737) تماس بگیرید.

 

99/4/10