نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیۀ کارآموزی تابستان 99 (شمارۀ 2)

اطلاعیۀ کارآموزی تابستان 99 (شمارۀ 2)


 

 

1- بدلیل محدودیت­های ناشی از شرایط موجود و عدم آمادگی اکثر واحدهای صنعتی برای پذیرش کارآموز در تابستان سال جاری، دانشجویانی که در پایان تابستان 1399 و یا پایان تابستان 1400 دانش­آموخته می­شوند مجاز به گرفتن واحد کارآموزی 1 یا کارآموزی 2 در تابستان سال جاری خواهند بود. دانشجویانی که در تابستان 1400 دانش­آموخته خواهند شد می­توانند کارآموزی­های 1 و 2 را در تابستان 1400 بگذرانند.

2- محل کارآموزی دانشجو می­تواند از لیست های ارائه شده در سامانه­های TalentCoach و کاروژه انتخاب شود. برای این کار لازم است دانشجو در کنار گرفتن واحد کارآموزی در سامانۀ گلستان، در سامانۀ مزبور نیز ثبت نام نماید و پس از دریافت معرفی نامه از دفتر ارتباط با صنعت به محل کارآموزی خود مراجعه کند. استاد کارآموزی دانشجو از سوی دانشکده تعیین خواهد شد. دانشجویانی که مایلند کارآموزی خود را در محلی بجز محل­های لیست شده در سامانه­های مزبور بگذرانند باید نام و لینک سایت واحد صنعتی مورد نظر خود را به آقای مهندس حسینی نهاد r.hoseininahad@ut.ac.ir ایمیل کنند تا در صورت تایید، در سامانه­ های کارآموزی ثبت شود.

3- دانشجویان همچنین می­توانند کارآموزی 1 یا 2 خود را در یکی از آزمایشگاه­های پژوهشی/ آموزشی دانشکده (لیست زیر) بگذرانند. برای این کار هر دانشجو می تواند سه مورد را از لیست زیر به ترتیب اولویت انتخاب نموده و تا تاریخ 1399/4/7 از طریق ایمیل به آقای مهندس حسینی نهاد اطلاع دهد. در پایان این بازۀ زمانی، محل کارآموزی هر دانشجو از میان اولویت­های انتخابی وی و بر اساس معدل و تعداد واحد گذرانده تعیین شده و استاد کارآموزی وی نیز از سوی دانشکده مشخص خواهد شد.