اطلاعیه کارآموزی شماره 20- شرکت: بی تا طرح نوآور مهندسی هلدینگ ایریتک

اطلاعیه کارآموزی شماره 20- شرکت: بی تا طرح نوآور مهندسی هلدینگ ایریتک


 

 

شرکت: بی تا طرح نوآور- مهندسی هلدینگ ایریتک

تعداد کارآموز: 2 نفر (یک خانم و یک آقا)

سایت شرکت: https://iritec.co و http://bidec.ir (میدان ونک- خیابان خدامی)

درخواست ها را به همراه رزومه به ایمیل mech.eng@ut.ac.ir ارسال فرمائید.