اطلاعیه کارآموزی شماره 19- شرکت ایپکو

اطلاعیه کارآموزی شماره 19- شرکت ایپکو


 

 

شرکت: ایپکو

تعداد کارآموز: 1 نفر

سایت شرکت: https://www.ip-co.com

درخواست ها را به همراه رزومه به ایمیل mech.eng@ut.ac.ir ارسال فرمائید.