اطلاعیه کارآموزی شماره 17- شرکت یکتا تهویه اروند

اطلاعیه کارآموزی شماره 17- شرکت یکتا تهویه اروند


 

 

شرکت: یکتا تهویه اروند 

تعداد کارآموز: 5 نفر

سایت شرکت: https://arvandcorp.com

درخواست ها را به همراه رزومه به ایمیل mech.eng@ut.ac.ir ارسال فرمائید.