اطلاعیه کارآموزی شماره 16- شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

اطلاعیه کارآموزی شماره 16- شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران


 

 

شرکت: تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

تعداد کارآموز: 2 نفر

سایت شرکت: https://tww.tpww.ir

درخواست ها را به همراه رزومه به ایمیل mech.eng@ut.ac.ir ارسال فرمائید.