نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تردد در دانشکده مهندسی مکانیک در شرایط حاد کرونایی

اطلاعیه تردد در دانشکده مهندسی مکانیک در شرایط حاد کرونایی


 

با سلام
احتراما به اطلاع میرساند به علت شرایط خاص کرونایی در هفته آتی از 4 تا 10 اردیبهشت ماه 1400 شرایط زیر بر مراجعات حضوری به دانشکده مهندسی مکانیک برقرار خواهد بود.
کلیه سرپرستان آزمایشگاههای آموزشی و آزمایشگاههای پژوهشی جهت حضور دانشجویان و افراد در آزمایشگاه تحت سرپرستی، برنامه ریزی مناسبی داشته باشند به طوریکه در هر زمان حداکثر دو نفر در آزمایشگاه حضور داشته باشد.
امکان مراجعه حضوری به آموزش دانشکده وجود ندارد. کلیه درخواستها با تلفنها و ایمیلهای زیر پیگیری شوند:
الف. آموزش کارشناسی خانم اکبری تلفن 61119909 و 09050721423 از ساعت 8 تا 13 صبح، ایمیل hosnieh_akbari@ut.ac.ir
آموزش تحصیلات تکمیلی آقای کریمی تلفن 61119910 و 09931495911 از ساعت 8 تا 13 صبح، ایمیل karimi_44@ut.ac.ir
آموزش کارشناسی آقای دکتر بهرامی، ایمیل arash.bahrami@ut.ac.ir
آموزش تحصیلات تکمیلی آقای دکتر ذاکرزاده، ایمیل zakerzadeh@ut.ac.ir
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر نجفی، ایمیل afnajafi@ut.ac.ir
امکان مراجعه حضوری به معاونت اداری-مالی دانشکده وجود ندارد. کلیه درخواستها با تلفنها و ایمیلهای زیر پیگیری شوند:
الف. امور اداری و جاری دانشکده آقای قدیری تلفن 61119911 از ساعت 8 تا 13 صبح، ایمیل  alighadiri@guest.ut.ac.ir 
 معاون اداری-مالی  آقای دکتر آیتی، ایمیل  m.ayati@ut.ac.ir 
امکان مراجعه حضوری به معاونت پژوهشی دانشکده وجود ندارد. کلیه درخواستها طی ایمیل با آقای دکتر ریاسی ariasi@ut.ac.ir پیگیری شوند.
(اولویت با ایمیل است.)
نظارت برحسن اجرای این مفاد بر عهده کلیه افراد دانشکده است. شرایط جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 
با تشکر
دانشکده مهندسی مکانیک