نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ ترم 3991 - 1399/06/10

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ ترم 3991 - 1399/06/10


 

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هنگام اخذ واحد‌های درسی، لطفاً به نکات ذیل توجه نمایند:

- دروس پلاستیسیته (8106075) و بهینه سازی (8106472) به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند.

- دانشجویان گروه طراحی کاربردی و ساخت و تولید  نمی توانند درس ریاضیات پیشرفته 1 (8106140 - کد 01) را انتخاب کنند.

- دانشجویان گروه تبدیل انرژی نمی‌توانند درس ریاضیات پیشرفته 1 (8106140 - کد 02) را انتخاب کنند.

- درس مکانیک محیطهای پیوسته (8106424- کد 02) مختص دانشجویان گروه تبدیل انرژی است.

- درس مکانیک محیطهای پیوسته (8106424- کد 03) مختص دانشجویان گروه طراحی کاربردی است.

- درس مباحث برگزیده در ساخت و تولید (8106327) تحت عنوان طراحی ساختار ارائه می‌شود.

- درس مباحث برگزیده در انرژی (8106246) تحت عنوان انرژی و توسعه پایدار ارائه می‌شود.

                      

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک