اطلاعیه‌ی پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه‌ی پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402


 

طبق برنامه جلسات دفاع پروژه‌های کارشناسی روز دوشنبه 16 بهمن ماه ۱۴۰۲ صرفا به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
دانشجویان گرامی که قصد دفاع از پروژه‌ی کارشناسی خود در بهمن۱۴۰۲ را دارند، لطفا قسمت مربوط به خود را در فرم اعلام وصول و تایید پروژه (پیوست ۱) تکمیل کرده و فرم را برای تایید نهایی به استاد راهنمای ‌پروژه‌ی خود ارسال نمایند. ضروری است استادان محترم راهنما قسمت مربوط به خود را کامل کرده و فرم را حداکثر تا پایان روز پنج شنبه 12 بهمن ماه به آموزش دانشکده‌ی مکانیک (سرکار خانم کربلایی) ارسال ‌کنند:
azadehkarbalaei@ut.ac.ir
ارسال الکترونیکی از طریق ایمیل استاد راهنما در حکم امضای ایشان می‌باشد.
همچنین دانشجویان باید حداکثر تا پایان روز پنج شنبه 12 بهمن ماه گزارش مکتوب ‌پروژه‌ی خود را که به تایید استاد راهنما رسیده است، به تمامی استادان گروه داوری مربوط ارسال نمایند. لطفا توجه نمایید گزارش پروژه حتما باید قبل از 12 بهمن برای استاد راهنمای پروژه ارسال شده و به تایید ایشان رسیده باشد و سپس تا پایان روز 12 بهمن به استادان گروه داوری فرستاده شود. بدون ارسال گزارش نمره‌ی پروژه صفر منظور خواهد شد.اسامی استادان گروه‌های داوری در پیوست ۲ آمده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

پیوست 1

پیوست 2