نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 4 دفاع پروژ‌ه‌های کارشناسی نیمسال تابستان 99

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 4 دفاع پروژ‌ه‌های کارشناسی نیمسال تابستان 99


 

دانشجویان گرامی که قصد دفاع از پروژه‌‌ی کارشناسی خود در نیمسال تابستان 99 (26 شهریورماه) را دارند، لطفا شیوه‌نامه‌ی پیوست را به دقت مطالعه نمایند. کلیه‌ی اطلاعات مورد نیاز شامل لینک اتاق‌های مجازی گروه‌های داوری، زمان‌بندی جلسات دفاع‌ و چگونگی برگزاری جلسات در فایل پیوست قید شده است.

شیوه نامه برگزاری پروژه های کارشناسی