نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 2 پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول 00-99

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 2 پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول 00-99


 

 

به اطلاع می‌رساند تاریخ دفاع پروژه‌های کارشناسی در نیمسال حاضر روز دوشنبه 27 بهمن می‌باشد. لطفا توجه نمایید گزارش پروژه باید یک هفته زودتر از این تاریخ پس از تایید استاد راهنمای پروژه برای استادان گروه داوری ارسال شود.

 

معاونت آموزشی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک